Program

 

1.     Modul: 2 dny
Strategické řízení lidských zdrojů, situace na trhu práce

Garant:  Grant Thornton Advisory, s.r.o.
Přednášející: Aleš Pucherna, senior consultant

 • Aktuální situace na trhu práce (nezaměstnanost, počet uchazečů, nedostatkové profily kandidátů)
 • Strategická role HR jako business partnera pro manažery podniku
 • Praktické příklady a tipy, jak podpořit manažery při vedení lidí ze strany HR
 • Základy HR Managementu se zaměřením na HR trendy
 • Firemní kultura a hodnoty firmy
 • HR jako aktivní spolutvůrce vize podniku

2.     Modul: 1 den
Pracovněprávní problematika

Garant: Katedra personalistiky VŠE v Praze
Přednášející: JUDr. David Šmíd, Ph.D. (s participací ŠKODA AUTO a.s.)

 • Přehled pracovně právní legislativy
 • Upozornění na nejčastější problémy
 • Změny po novele občanského zákoníku

3.     Modul: 2 dny
Personální plánování a strategie odměňování

Garant: AGROFERT, a.s.
Přednášející: Ing. Daniel Rubeš, personální ředitel AGROFERT, a.s.

 • Personální plánování
 • Vytváření a analýza pracovních míst
 • Zásady pro nastavení strategie odměňování
 • Propojení odměňování s výkonností
 • Využití fixních/variabilních složek mzdy pro zvýšení výkonnosti
 • v  HRIS – HR Informační systém

4.     Modul: 1 den
Personální marketing
Garant: ŠKODA AUTO a.s.
Přednášející: Ing. Sina Almiran, Vedoucí HR marketingu

 • Metody získávání pracovníků včetně využití sociálních sítí
 • Přesné zacílení na požadované kandidáty
 • Personální marketing a generace Y
 • Sociální média a další technologie v náboru (LinkedIn, Twitter, Mobile recruiting, atd.)

5.     Modul: 2 dny
Nábor, předvýběr a výběr pracovníků
Garant: AGROFERT, a.s.
Přednášející: Mgr. Jaroslava Doležalová (Ing. Daniel Rubeš)

 • Hlavní zásady při předvýběru a výběru kandidátů
 • Metody výběru (pohovory, assessment centra, psychodiagnostika)
 • Nové metody výběru (videopohovory, video CV apod.)
 • Kompetenční/behaviorální pohovor
 • Recruitment 3.0 (aktivní vyhledávání pasivních kandidátů)
 • Praktické příklady z praxe náborářů

6.     Modul: 2 dny
Adaptace a nastavení cílů a hodnocení pracovníka
Garant:  Grant Thornton Advisory, s.r.o.
Přednášející: Aleš Pucherna, senior consultant

 • Přehled modelů pro nastavování cílů (MBOs, KPIs, BSC, …)
 • Zásady hodnocení pracovníků
 • Metody pro hodnocení pracovníků (360 ZV, development centra, diagnostika)
 • Poskytování zpětné vazby
 • Vedení rozhovoru – klíčový nástroj pro personální práci

7.     Modul: 1 den
Stimulace k pracovnímu výkonu

Garant: Katedra personalistiky VŠE v Praze
Přednášející: Ing. Kateřina Legnerová, MBA

 • Motivace a stimulace
 • Využití benefitního systému pro motivaci
 • Práce s diverzitou, generací Y
 • Průzkumy spokojenosti

8.     Modul: 1 den
Vzdělávání a rozvoj pracovníků
Garant:
ČEZ, a.s.
Přednášející: RNDr. Kiril Ribarov, Ph.D., manager útvaru rozvoj lidských zdrojů

 • Hlavní trendy v oblasti vzdělávání
 • Nastavení efektivního procesu vzdělávání
 • Řízení znalostí
 • Metody a formy vzdělávání (kdy, jak nejlépe využít)
 • Hodnocení vzdělávacích programů
 • Kompetenční management jako nástroj konkurenceschopnosti

9.     Modul: 2 dny
Rozvoj kariéry a plánování nástupnictví

Garant: ŠKODA AUTO a.s.
Přednášející: Ing. Tomáš Lánský, Vedoucí Operativní HR péče (s participací KP VŠE)

 • Identifikace talentů
 • Rozvojové programy
 • Plány nástupnictví
 • Práce s klíčovými lidmi
 • Global Assignments
 • Leadership Development

10.     Modul: 1 den
Koučink a mentoring a jeho využití v praxi

Garant: Katedra personalistiky VŠE v Praze
Přednášející: Ing. Kateřina Legnerová, MBA

 • Hlavní zásady koučování a mentoringu
 • Výběr a školení mentorů
 • Interní koučink

11.   Modul: 2 dny
Ukončení pracovního poměru, outplacement

Garant: Katedra personalistiky VŠE v Praze
Přednášející: JUDr. David Šmíd, Ph.D., Ing. Kateřina Legnerová, MBA

 • Hlavní zásady při ukončení pracovního poměru
 • Komunikace při ukončení pracovního poměru
 • Péče o odcházející zaměstnance
 • Příklady dobré praxe
 • Rekvalifikace v rámci podniku
 • Vedení rozhovorů

12.   Modul: 1 den
Prezentace závěrečných prací

Garant: Grant Thornton Advisory, s.r.o.
Panel hodnotitelů: zástupci garantů jednotlivých modulů