Kontakty

Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA (ředitelka Akademie personalistiky)

katerina.legnerova@inper.cz

Lucie Richterová (asistentka)

lucie.richterova@inper.cz

prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. (výkonná ředitelka Institutu personalistiky)

zuzana.dvorakova@inper.cz

Ing. Marek Stříteský, Ph.D (Institut personalistiky)

marek.stritesky@inper.cz

 

Adresa:

Institut personalistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 098 321