3. ročník Akademie personalistiky 1 (2017 – 2018)

Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery nový, již třetí, ročník Akademie personalistiky 1 – úspěšného uceleného programu dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních útvarů, zájemce o personální práci i manažery, kteří mají zájem více proniknout do podstaty personální práce. Program vznikl na základě požadavků podniků a zahrnuje využití nejnovějších koncepcí a zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů.

Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých odborníků a odborníků z praxe tak, aby účastníci byli seznámeni jak s teoretickými základy pro personální práci, tak s efektivními praktickými nástroji a nejlepšími praktikami v personálním řízení. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je sdílení znalostí a zkušeností účastníků programu.

Akademie personalistiky 1 je uceleným vzdělávacím programem s celkovou dotací 16 dnů, který startuje v říjnu 2016 a je poskytován za cenu 35.500 Kč (bez DPH).

Počet účastníků: 12
Zabezpečení lektory: 1/3 akademičtí odborníci, 2/3 specialisté z praxe (garantují partněři Institutu personalistiky)
Bližší informace o programu Akademie personalistiky 1

Přihláška do Akademie personalistiky 1 (únor 2017 – únor 2018)