1. ročník Akademie personalistiky 1 (2014 – 2016)

Institut personalistiky zahajuje Akademii personalistiky již 16.10.2014. Jedná se o ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních útvarů, zájemce o personální práci i manažery, kteří mají zájem více proniknout do podstaty personální práce. Program vznikl na základě požadavků podniků a zahrnuje využití nejnovějších koncepcí a zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů.

Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých odborníků a odborníků z praxe tak, aby účastníci byli seznámeni jak s teoretickými základy pro personální práci, tak s efektivními praktickými nástroji a nejlepšími praktikami v personálním řízení. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je sdílení znalostí a zkušeností účastníků programu.

Bližší informace o Akademii personalistiky (Program výuky)

Harmonogram výuky Akademie personalistiky 1 (2014 – 2015)

Přihláška do Akademie personalistiky 1 (2014 – 2015)